Masážní, relaxační a terapeutické studo v Liberci, provádíme kvalifikované služby ve fyzioterapeutické oblasti...


  Home page
  Anticelulitidová masáž
  Aromamasáž
  Breussova masáž     
  Čokoládová masáž
  Čokoládová olejová masáž
  Dornova metoda     
  Havajská masáž           
  Indická masáž hlavy
  Klasická masáž    
  Kokosová masáž          
  Lymfatická masáž        
  Masáž Lávovými kameny 
  Medová masáž
  Ozonová masáž   
  Ozonová masáž obličeje
  Peeling pokožky
 Reflexní masáže            
  Reiki
  Relaxační masáž
  Skořicová masáž          
  Sportovní masáž
  Těhotenská masáž   
  Thajská baby masáž     
  Zázvorová masáž          

  Ceník služeb
  Kontakt
 Kontraindikace masáže
  Kurzy masáží a terapií   
   Víte že ...?
  O masáži   
  O zdraví

   Nová úroveň Vašeho zdraví...           Bionické náramky          
  Fotogalerie 
  Odkazy

 

   
     Na této stránce naleznete informace o historii masáže, proč masírovat - účinky masáže a pro koho jsou masáže vhodné a komu jsou určené. Dozvíte jak často chodit a co dělat když jdete na masáž poprvé, jak si počínat před masáží , po masáži a proč na ni vůbec chodit ?
 
 

Slovo "masáž" je odvozeno z francouzského message, to pak z řeckého slova massein. Základ tkví pravděpodobně v arabském názvu mas. To vše znamená hnísti, tříti. Počátky masáže Původ masáže musíme hledat v dávných dobách, neboť již primitivní člověk věděl, že bolest zraněného či nemocného místa dříve vymizí, když si je bude třít. Masáže se rovněž používalo k odstranění únavy nebo osvěžení organismu.

   První písemné zmínky o masáži nalézáme v knihách Konfuciových. Byl to čínský filozof, žijící 2.800 př.n.l. Číňané prováděli tepání hrudníku spolu s dechovou gymnastikou. Vysoká úroveň masáže v Číně se udržela dodnes. Masérské umění se z Číny přemístilo později do Indie, kde se stalo součástí denní hygieny a patřilo k pravidelným návykům. Z Indie přenesl techniku umění masáže do Thajska ajurvédský lékař, přítel Buddhy Shivago Komorpaj před 2.500 lety a v současné době je tato země svými masážemi proslavená po celém světě.

   Dále nacházíme zmínky o masáži v Egyptě, kde se používá jako pomocný masážní prostředek směs vonných mastí a lidského bahna. Zde se prolíná účinek masážní s účinkem chemicko-fyzikálním. Od nich se později naučili masáži Židé, hlavně knězi, kteří ji obestřeli rouškou obřadnosti.

    Masáž ve starověkém Řecku a Římě. Tak jak se přesunovala kultura starověku, tak se rozšiřovaly i znalosti medicínské a tedy i masážní. Došlo k rozšíření této činnosti do starověkého Řecka. Hippokrates, který žil v roce 400 př.n.l., používal masáže jednak k léčení zlomenin, jednat jí uvolňoval napjaté svalstvo a ochablé utužoval.

    Také starověký Řím převzal masérské znalosti od Reků. Nejslavnější lékař římského impéria Claudius Galenus ( nar. 131 n.l.) ji používal jako pomocného prostředku pro nejlepší atlety či gladiátory. Před závodem nebo zápasem používal dráždivé masáže, po skončení pak použil lehčí masáž, která odstraňovala únavu.

     Masáž ve středověku a renesanci. S úpadkem starověké kultury došlo k úpadku i zdravovědy. Středověk provázela velmi špatná hygiena a nízká úroveň lékařství. Rozšiřovaly se nakažlivé choroby, vznikaly epidemie moru a neštovic. Tento stav trval až do XVI. Století, kdy rozkvět renesance ve Francii vedl opět k zájmu o lidské tělo. Z řady lékařů jsou hlavně známí Andri a Tissot. Andri je tvůrcem slova "ortopedie" (orghos = přímý, pais= dítě). Tissot pak doporučoval masáž a léčebný tělocvik.

    Počátky novodobé masáže. Rozvoj masáže pak nastal teprve v minulém století zásluhou švédského lékaře Per Linga, který se stal otcem novodobé masérské techniky. Per Ling ji zařadil mezi trpná cvičení, to je taková, která provádí cvičitel na těle cvičencově. Masáž se stala součástí některých tělocvičných systémů, hlavně severských národů. Jiné tělocvičné soustavy, např. Tyršova soustava sokolská, Jahnův německý tělocvik atd, ji naproti tomu nepoužívaly. Pokračovatelem Per Lingovy masáže se stal Johan Georg Mezger (Holanďan) a Albert Hoffa (Němec). U nás se v té době objevila první učebnice o masáži a napsal ji Vítězslav Chlumský (1906). Ten se naučil masírovat právě u Hoffy. Chlumský je znám rovněž jako zakladatel první ortopedické kliniky v Bratislavě (1921). Od Mezgera se naučil masáži Polák Isidor Zabludowski, žák Vojenské lékařské akademie v Petrohradě. Ten zřídil při berlínské chirurgické klinice zvláštní masážní oddělení. Sám propracoval techniku masáže natolik, že sice vychází z Lingova učení, ale zavádí podstatně více úkonů. Švédská jich má pět, Zabludowského pak třicet.

     Masérská škola v Čechách. Od Zabludowského se naučil masáži bývalý přednosta Fyziatrického a balneologického ústavu Karlovy univerzity v Praze prof. Dr. Eduard Cmunt, který u nás masérskou školu zavedl a vychoval řadu masérů. Dr. Cmunt vydal příručku "Masáž, lázeňské úkony a pedikúra". Z celé řady dalších našich lékařů, kteří se zabývali masáží, nutno jmenovat Dr. Karla Přerovského, bývalého ředitele Výzkumného ústavu baíneologického v Praze, který o masáži píše ve svých knihách "Technika fysiotherapie a masáže pro ošetřovatelky" a později ve "Fysiatrii pro střední zdravotnické pracovníky". Sportovní masáží se zabýval profesor Dr. Miroslav Jaroš, bývalý přednosta I. ortopedické kliniky v Praze. Teprve po druhé světové válce se sportovní masáž začala postupně přednášet v některých tělovýchovných kurzech. Sportovní masáž byla zařazena do povinné výuky budoucích tělovýchovných pedagogů na fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze, Trenérské škole při FTVS a dalších školách. Katedra tělovýchovného lékařství FTVS sjednotila metodiku sportovní masáže.


PROČ MASÍROVAT - ÚČINKY MASÁŽE

     Masáže mají účinek na většinu částí lidského organismu. V první řadě na kůži, podkožní vazivo, lymfu, svalstvo, nervy , srdce, cévy, dýchací aparát, klouby, šlachy, samozřejmě vnitřní orgány a některé žlázy.

    Reflexní účinek: Masáží lze podráždit nebo tlumit kožní i hluboké receptory. Přes tyto receptory se reflexně ovlivňuje i centrální nervová soustava a tato pak zpětně může mít vliv i na ostatní orgány těla. Vzruchy přenesené nervovými drahami do mozku mají vliv nejen na jeho řídící a regulační činnost, ale i na psychiku, čímž se dá vysvětlit zklidňující nebo naopak dráždivý, stimulující účinek masáže. Působením na nervová zakončení v kůži lze masáži zmírnit nebo utlumit kožní bolest.

   Biochemický účinek: Působení jednotlivých masérských hmatů způsobuje uvolňování histaminových látek, jejichž účinek se projevuje rozšířením kapilár. Dochází k lepšímu prokrvení masírované oblasti, což se projeví zčervenáním a zvýšením teploty těla, zlepšením látkové výměny.

    Mechanický účinek: Mechanickým působením dojde především k odstranění povrchových zrohovatělých buněk pokožky a tím k uvolnění pórů. Urychluje se nejen krevní, ale i mízní oběh, tím se zrychluje odstraňování tzv. únavových látek a dalších zplodin látkové výměny. Zlepšuje se vstřebávání různých výpotků a krevních výronů. Hlubšími masážními hmaty lze rozrušit svalové zatvrdliny, srůsty, eventuálně jizevnatou tkáň v kloubních pouzdrech nebo šlachových pochvách. Urychluje se odstraňování únavy po namáhavých výkonech, zmírní se případná bolest. Zotavení je díky masáži mnohem rychlejší než po pasivním odpočinku

     Pokožka pokrývá povrch celého těla, je to jeden z nejdůležitějších lidských orgánů, zejména přívodem kyslíku a zprostředkováním styku s okolím. V kůži jsou umístěny smyslové buňky jako jsou nervová zakončení, potní a mazové žlázy. Masáží tedy vyloučíme z mazových žlázek tuk a tak kůži promastíme.Zvýší se množství vyloučeného potu, zlepší se prokrvení a dochází k odstraňování škodlivin. Pravidelnou masáží se stává pokožka vláčnou, je pružnější, pevnější a nepodléhá tolik tvorbě vrásek.

     Podkožní vazivo. Dochází ke zrychlení odstraňování přebytečné vody a škodlivých látek.

     Šlachy. Masáž odstraňuje nahromaděné škodlivé látky, tuk a vodu. Ty se v těle usazují především způsobenou velkou námahou nebo naopak nečinností.

     Klouby. Masáží zrychlíme krevní oběh, tím i příjem okysličené krve a dojde k vyplavení škodlivých látek. Mezi škodlivé látky které se hromadí v kloubech patří kysličník uhličitý, kyselina mléčná, máselná a kreatinin.


    Kosterní svalstvo.
Pravidelnou masáží dochází k odstranění únavných látek a k prokrvení. Při přechodu šlach na svaly, což jsou místa většinou špatně prokrvená, se objevují zatvrdliny. Objevují se u sportovců a nebo u lidí kteří trpí svalovou nečinností. Bolestivé zatvrdliny snižují výkon svalů a proto jim masáží přineseme velkou úlevu. Stejně tak i bolestivý a zduřelý sval můžeme jemnou masáží uvolnit a relaxovat. Unavený sval v sobě také obsahuje kyselinu mléčnou, kysličník uhličitý a kreatinin.

     Krevní oběh: Masáží se ulehčí srdeční práce , prohloubí se srdeční stahy a zpomalí se jeho činnost. Nezrychlujeme tepenní oběh.

     Mízní systém: Mízou odvádíme odpadové látky, mikrobiální jedy a choroboplodné výpotky. Nejvíce bývají postiženy dolní končetiny.

    Dýchací aparát: Prohlubuje se dech a zvyšuje kapacita plic.

    Zažívací trakt: Účinek se projevuje zvýšenou chutí k jídlu, zvyšováním vylučování kyseliny solné žaludeční sliznicí a zvýšeným vylučováním žluče.

    Dobře provedená masáž tedy harmonizuje organismus jako celek a pokud je pravidelná může podstatnou mírou zlepšit zdravotní stav.


PRO KOHO JSOU MASÁŽE VHODNÉ?

● pro všechny, které trápí jednostranné pracovní či sportovní zatížení

pro ty, kteří trpí bolestmi zad ( zde je nutné rozlišit původ bolestí )

pro všechny fyzicky pracující jedince pro uvolnění celého těla

pro ty, které  trápí sedavé zaměstnání a z toho důvodu u nich dochází      k přetížení krční a bederní páteře

pro všechny s náročnou a dlouhou pracovní dobou, zátěží, s nedostatkem volného času a stresem


 PRO KOHO JSOU MASÁŽE URČENÉ?

●   Pro zdravé děti relaxační masáž podporující kvalitní rozvoj osobnosti

●   Pro zdravé, ale přetížené nebo stresované děti uvolňující a uklidňující masáže

●   Pro děti se sníženou psychosociální adaptací a pro děti se specifickými vývojovými poruchami vzdělávání a učení relaxační masáže vždy ve spolupráci s rodinou 

●   Pro děti v období adolescence relaxační a rekondiční masáže podporující správný růst svalové a kosterní soustavy

●   Pro zdravé dospělé muže i ženy preventivní masáže, relaxační a        rekondiční masáže

●   Pro sportovce a trénující jedince sportovní a regenerační masáže

●   Pro muže i ženy pracovně přetížené protistresové masáže harmonizující mysl a tělo

  Pro dospělé muže i ženy v případě nastupujících bolestí rekondiční masáže po provedené diagnostice nebo dle požadavků klienta k odstranění pocitů subjektivně vnímaných jedincem jako negativní


JDETE NA MASÁŽ POPRVÉ ?

    Nevadí, naopak je to správné rozhodnutí! Každopádně nemusíte mít strach, že odejdete např. s modřinami. Při celkové masáži se svlékněte do spodního prádla. U masáže zad se stačí svléknout do půl těla a lehce stáhnout kalhoty. Pokud si přejete masírovat šíji, je lepší nechat řetízky a jiné ozdoby doma. Před masáží si, prosím, vypněte mobilní telefon. Nemáte-li odvahu přijít sami, vezměte s sebou kamarádku (kamaráda).


JAK ČASTO MÁM CHODIT NA MASÁŽE ?

     Nejjednodušší je odpověď - tak často, jak to vnímáte. Je těžké stanovit jednu míru pro všechny, někomu stačí 1-2 x za měsíc, někdo absolvuje masáží i 10, vše je přísně individuální. Rádi Vám poradíme na základě první konzultace a momentální kondice.  Obecně však platí, že začínáme-li s masážemi, jsou výkony častější a později se jejich frekvence může snížit. Optimální jsou preventivní návštěvy masáží 1 - 2 x měsíčně.


 DOPORUČENÍ CO UDĚLAT PŘED MASÁŽÍ ( v den masáže)

     Na masáž si vyhraďte dostatečné množství času. Při plánování další aktivity, následující po masáži, přidejte k předpokládanému času ukončení návštěvy ještě jednu hodinu.

    Ráno se osprchujte.

   Přibližně jednu hodinu před masáží nejezte. Je také dobré, před masážemi požívat lehká jídla.

    V den masáže pokud možno nepijte alkoholické nápoje.

    Při masáži břicha je nutný prázdný močový měchýř.

     K nejvýraznějším účinkům masáže patří uvolnění spojené s očištěním jak jednotlivých orgánů a jejich soustav v našem těle, tak i v naší mysli a psychice. Alkohol blokuje tyto procesy a tím působí proti zamýšlenému účinku. Stejně tak požití jídla krátce před masáží v těle spouští procesy zajišťující trávení, čímž se příslušné části organismu uvolnění, které má masáž navodit, brání.


DOPORUČENÍ CO DĚLAT PO ABSOLVOVANÉ MASÁŽI

     Alespoň hodinu po ukončení masáže nechte doznívat její blahodárné účinky. V případě relaxačních masáží doporučuji tuto dobu ještě prodloužit a využít ji k různým příjemným odpočinkovým činnostem.

●  Hodně tento den pijte ( alespoň 2 litry), výhradně nealkoholické nápoje.

● Další sprchování nebo koupel si pokud možno dopřejte až druhý den, nejdříve však 12 hod. po masáži.

   Dostatek tekutin po masáži zajišťuje odplavení toxinů (neboli nepotřebných či nežádoucích zplodin metabolismu), které se průběžně v našich tkáních usazují a které se - působením masáže - uvolnily.
Brzkým smytím olejů se zbytečně ochuzujete o jejich další příznivé působení na pokožku, které může trvat až 12 hodin.

NEJSEM NEMOCNÝ,ANI NEMÁM BOLESTI - je tedy nějaký důvod, proč bych měl chodit na masáže?

    Často dělíme lidi na zdravé a nemocné. Zdraví pracují nebo odpočívají, nemocní "chodí po doktorech" nebo se zdržují v posteli. Jenže v průběhu života se na každého z nás "valí" spousty povinností, střídají se šťastná období s těžkými, kdy se potíže kupí a člověk cítí, že je toho na něj dost. Ne tolik, aby šel k lékaři, ale zase ne tak málo, aby se nad tím dalo opakovaně jen mávnout rukou.

   Masáž je prostředkem, který nám pomáhá vzepřít se nemilosrdnému návalu každodenní vyčerpávající práce a odolat tlakům v soukromém životě. Pro mnohé z nás je pocit ztuhlých kloubů a bolest ve svalech již zcela běžným pocitem, na nějž jsme si zvykli a odsunuli ho z vědomí. Proto si často teprve až po absolvování masáže uvědomíme, jak byly naše svaly namožené, bolestivě napjaté , a že nás překonávání nepříjemných pocitů s tím spojených stálo zbytečně mnoho energie. Dobře provedená masáž vede k celkovému pocitu pohody, tepla a bezpečí a tím umožňuje zharmonizování a zotavení těla i ducha v podstatě zdravého jedince.

     Dotek, starý jak lidstvo samo, má mocnou přirozenou léčivou schopnost, která je dostupná nám všem (stejně jako např. úsměv). Ve formě odborně provedené masáže nejen uvolňuje a dodává sílu nemocnému nebo unavenému tělu, ale předává také teplo, pocit jistoty a sebeúcty. Když masáž doplníme účinky esenciálních olejů, pak hýčkáme všechny stránky své bytosti.

    
     Věnujte  prosím pozornost také celkovému popisu popisu kontraindikací (stav  vylučující některé výkony)

 

     Těšíme se na Vaši návštěvu v příjemném prostředí našeho studia. 

                                                                      Oldřich Spěváček

                                                          

  


V   našem   studiu používáme výhradně přírodní   produkty a kvalitní   kosmetiku!                           Přirodní masážní oleje a kvalitní kosmetika - klikni pro info...


V  našem  studiu  se Vám    bude   věnovat certifikovaný   masér


  Certifikace


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                 

Design by Oli
© RelaxMax